YGIS brengt bodeminformatie in beeld

AGEL adviseurs voert al vele jaren onderzoek uit naar de bodem waarop we lopen en bouwen. Er zijn tal van redenen om bodemonderzoek te doen. Het kan voorkomen dat er teveel verontreinigde stoffen in de bodem aanwezig zijn of er moet inzicht in de bodem verkregen worden voor geplande graafwerkzaamheden. Inmiddels is er een groot dossier opgebouwd met zowel de bodemonderzoeken als bodemsaneringen die door AGEL adviseurs zijn uitgevoerd.

Bij bodemonderzoek of bodemsanering is de locatie en projectbegrenzing van belang. Deze wordt vooraf bepaald. Op basis van de projectbegrenzing wordt, als onderdeel van het vooronderzoek, bekeken of er in het verleden onderzoeken of mogelijk potentieel bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden op de locatie of in de nabije omgeving.

YGIS als bodeminformatiesysteem gekoppeld met DMS

YGIS wordt vanaf nu ingezet binnen AGEL adviseurs als bodeminformatiesysteem. Er zijn grote hoeveelheden data en informatie verzameld, verwerkt en gepresenteerd. Op de kaart kunnen de bodemspecialisten zien waar in de afgelopen jaren bodemonderzoeken of bodemsaneringen hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden. De bijbehorende gegevens en rapportages/besluiten zijn snel en eenvoudig te raadplegen.

Het bodeminformatiesysteem is direct gekoppeld met het DMS-systeem, GeoSync. Hiermee zijn er naast geodata ook de rapportages en andere bronnen direct raadpleegbaar.

YGIS gekoppeld met GeoSync inclusief inzicht in grondwaterkaart

Altijd actueel met het YGIS-bodeminformatiesysteem

Vooraf voor het uitvoeren van een onderzoek of sanering wordt de projectbegrenzing bepaald door de specialisten. De informatie in het bodeminformatiesysteem is altijd actueel door een tool die hiervoor ontwikkeld is. Met één druk op de knop wordt de projectbegrenzing inclusief de bijbehorende data en informatie getoond in YGIS.

We beschikken naast klant-specifieke data ook over de bodemdata vanuit gemeenten, provincie, waterschappen en omgevingsdiensten.

YGIS bodeminformatiesysteem koppeling met TerraIndex

We streven met YGIS-bodeminformatiesysteem naar een volledige omgeving met data voor onze bodemspecialisten. Dit betekent ook dat we kunnen koppelen met de TerraIndex waarin onze onderzoeken geregistreerd worden. Hiermee krijgen onze specialisten nog meer inzicht in de projectdata.

YGIS-bodeminformatiesysteem direct gekoppeld met QGIS / AutocadMAP

We streven ernaar om efficiënt te werken zowel in het veld als op kantoor. Nu beschikken de medewerkers van AGEL adviseurs over een directe koppeling tussen YGIS en QGIS en/of Autocadmap. De medewerkers kunnen direct vanuit beide applicaties rapporten maken. Indien er meer cad-functionaliteiten geëist worden voor het tekenwerk, geen probleem dan nog kan men in sync blijven werken.

Voorbeeldtekening van koppeling QGIS met YGIS

Wat voor u?

Bent u als milieukundige nieuwsgierig naar dit bodeminformatiesysteem? Neem eens contact op met Richard Hendriks of Carlo van den Broek. Zij kunnen u meer vertellen over deze toepassing. Mocht u interesse in YGIS hebben, ook daar weet Richard wel raad mee.

Benieuwd naar de mogelijkheden?