ONDERGRONDSE INFRA

In samenwerking van de Beek Kabels en Leidingen is het YGIS platform specifiek toegespitst op de ondergrondse infrabranche. Hiermee geeft YGIS een impuls aan de aanbesteding, engineering en uitvoering van uw project.

Bij het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de ondergrondse infra moet met veel factoren rekening worden gehouden. In YGIS combineren we alle relevante (geografische) informatie. U hoeft niet meer verschillende bronnen te raadplegen voor de juiste informatie. De boven- en ondergrondse situaties zijn zichtbaar, waardoor de optimale route van A naar B eenvoudig kan worden bepaald.

ENKELE VOORBEELDEN

Kenmerken en modules

TEKENFUNCTIE

Ontwerpers van ondergrondse infra kunnen in YGIS snel en eenvoudige tracés intekenen met de uitgebreide tekenfunctie. Er is direct inzicht in de knelpunten en omgevingsfactoren.

KLIC TOOL

Binnen YGIS worden KLIC-meldingen geautomatiseerd ingelezen en verwerkt tot een kaartlaag.

CAD PLUGIN

Engineers beschikken over een CAD plugin waarmee snel en eenvoudig ontwerptekeningen met YGIS kunnen worden uitgewisseld.

GPS MEETFUNCTIE

YGIS sluit aan op GPS meetoplossingen. Door deze koppeling kunnen meetgegevens, welke buiten worden ingewonnen, direct worden ontsloten in YGIS.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?