KLIMAATADAPTATIE

Onze wijken, dorpen en steden worden continue ontwikkeld. We staat voor een uitdaging om balans tussen klimaat, maatschappij en biodiversiteit in te verbeteren. Maar welke gevolgen hebben klimaatveranderingen precies? En waar in de wijk liggen kansen?

Met YGIS worden data-analyses uitgevoerd en vervolgens in kaart gebracht. Kaartmateriaal is belangrijk om in één oogopslag inzichtelijk te maken waar problemen en kansen liggen. Op deze manier worden specialisten ondersteund in hun advisering.

ENKELE VOORBEELDEN

Kenmerken en modules

Zonnepanelen

Op wijk niveau wordt de potentiële opbrengst per dakvlak per jaar berekend aan de hand van diverse open data sets. YGIS toont een overzichtelijke opbrengstkaart.

Energielabels

Energielabels zijn belangrijke duurzaamheidsindicatoren voor gebouwen. Met YGIS worden de, door het RVO afgegeven, energielabels periodiek opgehaald en als kaartlaag beschikbaar.

Stroomrichting

De stroombanenkaart laat zien hoe water bij hevige neerslag naar de lager gelegen punten stroomt.

Koeltekaart

We berekenen de effecten van bomen in combinatie met hoe het land is ingericht. Onder andere is gekeken naar gras, water (rivieren en meren), struiken en drassige gebieden.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?