Goede zorg voor uw bomen met het YGIS-Nazorgsysteem

Goede zorg is noodzakelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. Naast goede zorg voor de mens is de zorg voor het groen en dan specifiek de boom net zo belangrijk. Om goede zorg te verlenen voor bomen heeft AGEL adviseurs samen met Zoontjens Boomprojecten een nazorgsysteem ontwikkeld. In dit artikel leggen we uit hoe het systeem werkt in combinatie met nazorg en wat de voordelen van dit systeem zijn.

De nazorg van bomen

De nazorg van bomen is specialistenwerk. De fysieke nazorg wordt dan ook door specialisten uitgevoerd. De specialisten hebben te maken met:

  • conditie van de bomen;
  • conditie van de gietranden, boombanden en waterwallen;
  • kwaliteit en hoeveelheid van gebruikt water;
  • kwaliteit van meststoffen.

Het documenteren en registreren van bovenstaande nazorg is net zo belangrijk als de fysieke nazorg van de bomen. Je wilt de zorg registreren om het gedrag te kunnen bepalen van een boom. Met deze informatie kan de specialist  gaan sturen op de preventieve zorg. Door de gegevens te delen met de gemeente kan deze beleid bepalen voor het behoud van de bomen en kan een bedrijf zoals Zoontjens een gemeente adviseren hoe ze hun bomen gezond kunnen houden.

YGIS-nazorgsysteem is flexibel

U kunt met het YGIS-nazorgsysteem alle informatie  registreren, analyseren en monitoren. Er zijn meerdere systemen waarmee je informatie over bomen kunt opslaan en beheren. YGIS onderscheidt zich van deze systemen doordat u met YGIS het systeem projectmatig kunt inzetten voor boombeheerders, gemeenten en adviesbureaus. Het systeem is flexibel. U kunt het namelijk inzetten om de bomen te beheren en om deze nazorg uit te voeren.

Nazorg registreren en meten

Bij Zoontjens is men gestart met een YGIS- project. Het GPS-systeem is gekoppeld aan het YGIS-programma. Hierdoor kun je bomen inmeten. Hiermee wordt de exacte locatie van de boom bepaald. Op het moment dat een boom geregistreerd staat worden de eerste nazorggegevens aan deze boom gekoppeld. Deze gegevens worden ingevoerd door de boomspecialisten op een touchpad. Na ieder bezoek worden gegevens op datum ingevoerd.

Nazorgsysteem

De boomspecialisten kunnen ook de historie in het veld zien. Het voordeel om de historie in te kunnen zien is om te weten wat er de vorige keer heeft plaatsgevonden. Stel je voor dat de vorige keer een schade is hersteld dan wil je dat bij een nieuwe inspectie weten of dit goed gegaan is en geen nadelige gevolgen heeft gehad. De boombeheerders die nazorg verlenen registreren direct de nazorggegevens waardoor de kantoormedewerkers en klanten direct inzicht hebben in de actuele situatie.

Eenvoudig met alle partijen communiceren

Het is belangrijk dat je communiceert met klanten en collega’s in het nazorgproces. Je wilt je collega’s informeren over de voortgang van je werkzaamheden en constateringen. Je klanten wil je informeren over de voortgang en de wijze van zorg. Met het YGIS-nazorgsysteem kunnen de klanten live meekijken. Indien er meer zorg nodig is kan men dit tijdig communiceren met de klant. Middels bepaalde meldingen omtrent de nazorg in het systeem zijn alle betrokkenen op de hoogte.

Plannen in en met YGIS

Ook de planning is een belangrijk onderdeel binnen het YGIS nazorgsysteem. De kantoormedewerkers plannen de nazorgwerkzaamheden in voor de specialisten. Daarnaast wordt op basis van de locatie en zorgbehoefte de werkzaamheden ingepland. Doordat het nazorgsysteem een geografische component heeft kan men efficiënt inplannen. Ook watergeeflocaties staan in het systeem zodat de boomspecialisten efficiënt de locaties kunnen benaderen.

Nazorg eenvoudig overdragen aan de klant

De zorg van bomen vindt plaats in een bepaalde periode. Na deze periode van bijvoorbeeld drie jaar wordt de nazorg overgedragen aan de klant. De klant neemt dan de zorg over en gaat dit zelf beheren. De gegevens in het YGIS-nazorgsysteem kunnen direct uitgewisseld worden met de beheerapplicaties van de gemeenten. Hierdoor is er geen data en geen tijdsverlies tussen de uitwisseling. Hiermee worden gegevens bewaard en kunnen beheerders overgaan tot beheren. Het is belangrijk dat bomen goed verzorgd en beheerd worden.

Goede zorg dat wilt u toch ook?

Wilt u dat uw project de aandacht krijgt die het verdient? Zorg voor goede zorg en maak gebruik van YGIS zorgsysteem. Hieronder nog enkele aanvullende voordelen van het zorgsysteem:

  • rapporten in zowel dashboard vorm als in Excel;
  • bewijslat voor de kosten die u moet verantwoorden;
  • klant heeft ‘live’ inzicht in de zorg;
  • gegevens direct uitwisselbaar met de beheerapplicatie van een gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten van het nazorgsysteem? Neem vrijblijvend contact op met Richard Hendriks (rhendriks@ageladviseurs.nl)

Benieuwd naar de mogelijkheden?