GEBIEDSONTWIKKELING

Gebiedsontwikkeling is een complex samenspel van partijen, vakdisciplines, regels en procedures. Hierbij speelt centrale informatie een belangrijke rol. Met YGIS krijgt u al deze informatie bijeen middels een overzichtelijk kaartbeeld. Snel, compleet en inzichtelijk en daarmee perfect voor de ondersteuning in uw keuzes.

Uw medewerkers en opdrachtgevers kunnen alle relevante (project)informatie geïntegreerd raadplegen. Hierbij beschikt YGIS over functionaliteit om eigen ontwerpgegevens in te laden. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht binnen de verschillende projectfases.

ENKELE VOORBEELDEN

Kenmerken en modules

EENVOUDIGE MEET EN
TEKENFUNCTIES

Uw verschaft snel duidelijkheid over interessante ontwikkelingslocaties door eenvoudige teken- en meetfuncties binnen YGIS.

GEÏNTEGREERD RAADPLEGEN

Bij gebiedsontwikkeling worden diverse bronnen als luchtfoto’s, de kadastrale kaart en bestemmingsplannen veel geraadpleegd. YGIS stelt al deze bronnen geïntegreerd beschikbaar.

PROJECTVIEWER

Breng alle relevante projectinformatie samen binnen YGIS en stel deze vervolgens online beschikbaar aan medewerkers, opdrachtgevers en belanghebbende.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?