AGEL Adviseurs zet met YGIS de energielabels op de kaart

In het samenwerkingsverband Wijken van de Toekomst werkt AGEL adviseurs aan het toekomstbestendig inrichten van wijken. Een belangrijk thema hierin vormt de energietransitie wat samenhangt met het klimaatakkoord van Parijs. Doelstelling is om in 2050 een CO2-arme samenleving te hebben. Hierbij is de gebouwde omgeving met 30% een belangrijke factor.

De basis binnen het Wijken van de Toekomst-concept wordt gevormd door het uitvoeren van een 0-meting. Een maatlat geeft inzicht op hoe wijken scoren op thema’s als  groen, water, natuur, milieukwaliteit & gezondheid, energie & mobiliteit en leefbaarheid. Op basis van de 0-meting worden concrete stappen en maatregelen benoemd voor het toekomstbestendig inrichten van wijken.

Energielabels in kaart gebracht

Een energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen lopen van A tot en met G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Voor het thema energie & mobiliteit heeft AGEL adviseurs met YGIS alle energielabels (letterlijk) in kaart gebracht.

De energielabels op kaart

Koppeling met basisregistratie

De energielabels worden als open data door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) beschikbaar gesteld via een API (applicatie-interface). De GIS specialisten van AGEL adviseurs hebben tooling ontwikkeld binnen YGIS om periodiek de labelinformatie geautomatiseerd op te halen en te koppelen aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door de koppeling met de BAG worden de energielabels voorzien van een geolocatie waardoor een overzichtelijk kaartbeeld is samengesteld.

De energielabels op pandniveau

Door de geografische koppeling worden ruimtelijke analyses mogelijk waarbij op verschillende gebiedsniveaus (wijk, buurt, postcodegebieden 4 t/m 6) de energetische kwaliteit kan worden bepaald. Hierbij kunnen gebieden onderling worden vergeleken en kan eventuele voortgang periodiek worden gemonitord.

Gaat uw ‘energie’ hier ook van omhoog?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met Anton Vissers (avissers@ageladviseurs.nl).

Benieuwd naar de mogelijkheden?